• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Διατηρητέο

Α' Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού

Το Α' Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού αποτέλεσε δωρεά του Ανδρέα Συγγρού, ιδρύθηκε το 1880 και ολοκληρώθηκε το 1911. Έγιναν προσθήκες το 1972 και ανακαινίστηκε ολοκληρωτικά το 2000.

Πηγή Φωτογραφίας: Βασίλης Αρτίκος

image
image
image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Νησί Αιτωλικού

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...