• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Μνημείο

Πέτρινα γεφύρια Αιτωλικού

Τα δύο πέτρινα πολυτοξοτά γεφύρια του Αιτωλικού κατασκευάστηκαν μεταξύ του 1882-1885. Έχουν πλάτος 8 μέτρων και αποτελούν επέκταση των αρχικών πέτρινων γεφυριών του 1848 με πλάτος 4 μέτρων. Αποτελούνται από 32 καμάρες στα ανατολικά και 26 στα δυτικά και είναι έργο εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής δομής.

Πηγή Φωτογραφίας: Βασίλης Αρτίκος

image
image
image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Αιτωλικό

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...