• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Υπηρεσία

Messolonghi by Locals

Το “Messolonghi by Locals” είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε ως πρωτοβουλία το 2018 στα πλαίσια του προγράμματος «START: Create Cultural Change». Σκοπός του οργανισμού είναι η ενίσχυση της συλλογικότητας στην τοπική κοινότητα του Μεσολογγίου μέσω της συμμετοχικής χαρτογράφησης της πόλης με την μορφή πολιτιστικών διαδρομών αλλά και μέσα από την δημιουργία και προώθηση πολιτιστικών δράσεων.

Οι δράσεις του οργανισμού αφορούν στην μελέτη, ανάδειξη και διαφύλαξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβαλλοντικού πλούτου και στην δημιουργία προγραμμάτων εναλλακτικού πολιτιστικού τουρισμού και οικοτουρισμού.

Η ιδέα ξεκίνησε από νέους ανθρώπους που αποφάσισαν να παραμείνουν στην επαρχιακή πόλη του Μεσολογγίου και να δράσουν σε αυτήν, σε μια περίοδο που η κοινωνική και οικονομική κρίση έχει αυξήσει τον αριθμό των νέων που φεύγουν και έχει διαμορφώσει ένα κλίμα εσωστρέφειας και αδράνειας στην τοπική κοινότητα.

Πηγή Φωτογραφίας: messolonghibylocals.com

image
image
image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...