• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Διατηρητέο

Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μαρίνας

Το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας αποτελεί διατηρητέο κτίριο του 1932. Σε λαογραφικά βιβλία της εποχής καταγράφεται η λειτουργία του ως γραμματείο (δημοτικό σχολείο). Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αγροτικό. Είναι προσβάσιμο όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο μέσω δημόσιας συγκοινωνίας. Δεν έχει κάποια χρέωση ή εισιτήριο.image
image
image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Αγία Μαρίνα

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...