• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Αρχαιολογικός χώρος

Γυφτόκαστρο Δροσιάς

Τα ερείπια του Γυφτόκαστρου βρίσκονται βορειοδυτικά του χωριού Δροσιά. Η ιστορία του κάστρου είναι άγνωστη, πιθανώς να είναι φράγκικο και να χρησίμευε για αμυντικούς σκοπούς και έλεγχο της περιοχής. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αγροτικό. Είναι προσβάσιμο όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο μέσω δημόσιας συγκοινωνίας. Δεν έχει κάποια χρέωση ή εισιτήριο.

Πηγή φωτογραφιών:

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%8C_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82

image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Δροσιά

Τηλέφωνο

2610275070

Διαδίκτυο

efaacha@culture.gr