• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Αρχαιολογικός χώρος

5 της Μεσοελλαδικής και της Μυκηναϊκής Εποχής

Ο Οικισμός της Μεσοελλαδικής και της Μυκηναϊκής Εποχής βρίσκεται στο χωριό Ροδιά (παλαιά ονομασία: Μπούγα) που υπάγεται στην Τοπική Κοινότητα Καλάνιστρας. Σημαντικότερο εύρημα αποτελούν δύο σωζόμενοι θολωτοί τάφοι. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αγροτικό. Είναι προσβάσιμο όλο το χρόνο. Είναι προσβάσιμο μέσω δημόσιας συγκοινωνίας. Δεν έχει κάποια χρέωση ή εισιτήριο. Πηγή φωτογραφιών:
image
image
image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Καλάνιστρα

Τηλέφωνο

2610275070

Διαδίκτυο

efaacha@culture.gr