• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Διατηρητέο

Κτίριο ιδιοκτησίας "ΔΟΜΗ Α.Ε." (πρώην Σταφιδαποθήκες Γάτου)

Το κτίριο ιδιοκτησίας "ΔΟΜΗ Α.Ε." χτίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα για τις ανάγκες του σταφιδεμπορίου. Πρόκειται για εντυπωσιακό κτίριο αργολιθοδομής, δρομικής διάταξης με ρυθμική επανάληψη αψιδωτών παραθύρων και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο ιστορικό μνημείο. Εντός του στεγάζονται τα Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Αιγίου. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Παραθαλάσσιο και Αστικό. Είναι προσβάσιμο όλο το χρόνο. Είναι προσβάσιμο μέσω δημόσιας συγκοινωνίας. Δεν έχει κάποια χρέωση ή εισιτήριο. Πηγή Φωτογραφιών:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Ζωοδόχου Πηγής 129, Αίγιο

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...