• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Υπηρεσία

Κ.Ε.Π. Κλειτορίας

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Κλειτορίας είναι αποκεντρωμένη περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία δρομολογεί εκπαιδευτικά προγράμματα και περιβαλλοντικές δράσεις. Ιδρύθηκε το 1993 και είναι το πρώτο που λειτούργησε στην Ελλάδα. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αγροτικό. Είναι προσβάσιμο όλο το χρόνο. Είναι προσβάσιμο μέσω δημόσιας συγκοινωνίας. Έχει κάποια χρέωση ή εισιτήριο. ΔΕ-ΠΑ: 09:00-13:30 https://www.facebook.com/kpekleitakrat Πηγή φωτογραφιών:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Κλειτορία

Τηλέφωνο

(+30)2692031288

Διαδίκτυο

mail@kpe-kleit.ach.sch.gr