• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Υπηρεσία

Ειρηνοδικείο

Το Ειρηνοδικείο Γαστούνης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την διατήρηση της δημόσιας τάξης στην ευρύτερη κοινότητα. Αναλαμβάνει την επίλυση συγκεκριμένων οικονομικών και κοινωνικών διαφορών, ώστε να υπάρχει ισορροπία και ομαλότητα στην περιοχή, ενώ είναι αρμόδιο για την έκδοση ορισμένων πιστοποιητικών για λογαριασμό των πολιτών. Ακόμη, στο ειρηνοδικείο γίνεται και η εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων πρώτου βαθμού. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αστικό. Είναι προσβάσιμο όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο μέσω δημόσιας συγκοινωνίας. Δεν έχει κάποια χρέωση ή εισιτήριο. Ωράριο: ΔΕ-ΠΑ:07:00-15:00. facebook.com


image
image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Γαστούνη

Τηλέφωνο

(+30)2623032365

Διαδίκτυο

eirinodgast@gmail.com