• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Αρχαιολογικός χώρος

Αρχαίο Θέρμο

Το Αρχαίο Θέρμο εντοπίζεται στο οροπέδιο στα βόρεια της λίμνης Τριχωνίδα, σε ύψος 360 μέτρων. Σύμφωνα με τον Πολύβιο, ήταν η «Ακρόπολις συμπάσης Αιτωλίας» και το «Κοινό των Αιτωλών», δηλαδή πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο της Αιτωλικής Συμπολιτείας, η οποία εμφανίζεται τον 4ο π.Χ. αιώνα. Σημαντικά ευρήματα μεγίστης αρχαιολογικής αξίας έχουν ανακαλυφθεί με κυριότερα τον περίπτερο ναό του Θερμίου Απόλλωνα του 7ου π.Χ. αιώνα, έναν από τους αρχαιότερους στην Ελλάδα, και η ανακάλυψη του αρχαϊκού πολιτισμού του Θέρμου, που ανάγεται στην προϊστορική εποχή του χαλκού (1500 - 1400 π.Χ.), με τα σπάνιας αρχιτεκτονικής και ιστορικής σπουδαιότητας κτίσματα. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αστικό. Είναι προσβάσιμο όλο το χρόνο. Είναι προσβάσιμο μέσω δημόσιας συγκοινωνίας. Έχει κάποια χρέωση ή εισιτήριο. ΤΡ - ΚΥ: 08:00 - 15:00 - Δευτέρα κλειστά Πηγή φωτογραφιών: Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Θέρμου
image
image
image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Θέρμο

Τηλέφωνο

(+30) 2644022131

Διαδίκτυο

efaait@culture.gr