• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Υπηρεσία

Γυμνάσιο-Λύκειο Χαλανδρίτσας

Το 1976 έγινε η ίδρυση του Γυμνασίου Χαλανδρίτσας, το οποίο από το 1982 λειτούργησε και με λυκειακές τάξεις.
image
image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Χαλανδρίτσα

Τηλέφωνο

2694022317

Διαδίκτυο

mail@gym-chalandr.ach.sch.gr