• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Υπηρεσία

Δασονομείο

Το Δασονομείο της Χαλανδρίτσας επιμελείται την τήρηση της δασικής νομοθεσίας και τη δίωξη κάθε σημειούμενης παράβασης της.
image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Χαλανδρίτσα

Τηλέφωνο

2694022171

Διαδίκτυο

...