• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Διατηρητέο

Πελάδες Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Οι πελάδες αποτελούν ξύλινες κατασκευές που λειτουργούν ως τόποι εργασίας αλλά και προσωρινές κατοικίες ψαράδων στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Τα ξύλινα κτίσματα στηρίζονται πάνω σε πασσάλους με μικρό ύψος πάνω από την επιφάνεια της στεριάς ή της θάλασσας για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλημμύρας. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αστικό. Είναι προσβάσιμο όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο μέσω δημόσιας συγκοινωνίας. Δεν έχει κάποια χρέωση ή εισιτήριο.

Πηγή Φωτογραφίας: tanea.gr


image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Μεσολόγγι

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...