• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Υπηρεσία

Νοσοκομείο Μεσολογγίου

Το νοσοκομείο στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου εξυπηρετεί τις ιατρικές ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και συμβάλλει  αποφασιστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Πηγή Φωτογραφίας: Βασίλης Αρτίκος

image
image
image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Χατζηκώστα 2

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...