• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Αρχαιολογικός χώρος

Βαλανείο Φραγκοεκκλησίας

Στην περιοχή «Φραγκοεκκλησιά» που βρίσκεται ένα χιλιόμετρο ανατολικά του Κάτω Σαμικού Ηλείας, συναντώνται τα ερείπια από το Βαλανείο. Πρόκειται για ένα κτίσμα, το οποίο στην αρχαιότητα αποτελούσε βυζαντινό λουτρό και φιλοξενούσε άτομα υψηλής οικονομικής τάξης. Οι πολλαπλές επιδρομές που δέχτηκε η περιοχή αυτή, σε συνδυασμό με το ρέμα της Φραγκοεκκλησιάς που διέρχεται δίπλα από το κτίσμα, συντέλεσαν στη μερική κατάρρευσή του. Ωστόσο, διακρίνεται τμήμα του υποκαύστου και η δυτική του πλευρά, ενώ οι υπόλοιπες πλευρές έχουν διαβρωθεί από τη ροή του ρέματος. Σήμερα, θεωρείται ένα από τα ελάχιστα λουτρά που διασώζονται στην Ελλάδα. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν υπάρχει κάποια χρέωση ή εισιτήριο. Πηγή προέλευσης φωτογραφικού υλικού: Πολιτιστικός-Εξωραιστικός Σύλλογος Κάτω Σαμικού Αρχαία Σαμία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Φραγκοεκκλησιά, Κάτω Σαμικό

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...