• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Αρχαιολογικός χώρος

Νεκρόπολη Αλίφειρας

Η νεκρόπολη της αρχαίας Αλίφειρας βρισκόταν νοτιοανατολικά της ακρόπολης. Αποτελούνταν από μνημειώδεις οικογενειακούς τάφους, αλλά και τάφους που χρησίμευαν ως πολυάνδρια για νεκρούς του πολέμου. Οι τάφοι χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς με επιτύμβιο ναΐσκο και σε αυτούς με αετωματική επίστεψη. Ο πιο καλά διατηρημένος τάφος με αετωματική επίστεψη είναι ο «τάφος του Σεθέα», που βρίσκεται ανάμεσα στη σημερινή Αλίφειρα και την Ανδρίτσαινα. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν υπάρχει κάποια χρέωση ή εισιτήριο. Ωράριο λειτουργίας: Υπαίθριοι χώροι. Ανοικτοί συνεχώς. Πηγή προέλευσης φωτογραφικού υλικού: Προσωπικό αρχείο κ. Αδαμόπουλου Χρήστου, Ιστοσελίδα Φανάρι Ανδρίτσαινας-Ηλείας - (http://fanariandritsaina.blogspot.com/2015/03/blog-post.html).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Αλίφειρα

Τηλέφωνο

(+30)2723022448

Διαδίκτυο

...