• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Αρχαιολογικός χώρος

Ναός Ασκληπιού

Ο Ναός του Ασκληπιού βρίσκεται στον δυτικό τομέα της τειχισμένης αρχαίας πόλης Αλίφειρας. Χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. και περιλάμβανε βωμό και ένα τετράγωνο περίστυλο κτίριο που παραπέμπει σε ξενώνα ή κατοικία των ιερέων. Ακόμα, το εσωτερικό του χωριζόταν σε δύο μέρη, στον πρόναο, που βρισκόταν ανατολικά και στον κυρίως ναό στα δυτικά. Τα αρχιτεκτονικά ευρήματα μαρτυρούν πως πρόκειται για έναν αρκετά σημαντικό λατρευτικό Ναό της κλασικής εποχής. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν υπάρχει κάποια χρέωση ή εισιτήριο. Ωράριο λειτουργίας: Υπαίθριοι χώροι. Ανοικτοί συνεχώς. Πηγή προέλευσης φωτογραφικού υλικού: Προσωπικό αρχείο κ. Αδαμόπουλου Χρήστου, Ιστοσελίδα Φανάρι Ανδρίτσαινας-Ηλείας - (http://fanariandritsaina.blogspot.com/2015/03/blog-post.html).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Αλίφειρα

Τηλέφωνο

(+30)2723022448

Διαδίκτυο

...