• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Υπηρεσία

Κ.Τ.Ε.Λ Κρεστένων

Τα ΚΤΕΛ Νομού Ηλείας που βρίσκονται στα Κρέστενα εξυπηρετούν καθημερινά έναν μεγάλο αριθμό κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Παρέχουν υπηρεσίες ασφαλούς και γρήγορης μεταφοράς επιβατών και αποσκευών, μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα αστικών και υπεραστικών δρομολογίων. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αστικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν υπάρχει κάποια χρέωση ή εισιτήριο. Πηγή προέλευσης φωτογραφικού υλικού: Προσωπικό αρχείο κ. Ανδρόνικου Αντωνίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Κρέστενα

Τηλέφωνο

(+30)2625022228

Διαδίκτυο

info@ktelileias.gr