• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Υπηρεσία

Γενικό Νοσοκομείο και Κέντρο υγείας Κρεστενών

Το Γενικό Νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας Κρεστένων βρίσκεται στη δυτική πλευρά της κωμόπολης. Η λειτουργία του είναι αρκετά σημαντική για την καθημερινή ζωή των κατοίκων, καθώς διαθέτει ένα άριστα καταρτισμένο υγειονομικό προσωπικό, που βρίσκεται στο πλευρό τους και μεριμνά για την υγεία και περίθαλψή τους. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αστικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν υπάρχει κάποια χρέωση ή εισιτήριο. Ωράριο λειτουργίας: Όλο το 24ωρο. Πηγή προέλευσης φωτογραφικού υλικού: Προσωπικό αρχείο κ. Ανδρόνικου Αντωνίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Κρέστενα

Τηλέφωνο

(+30)2625022222

Διαδίκτυο

grammateiagnk@yahoo.gr