• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Υπηρεσία

Περιφερειακό Ιατρείο Νέας Φιγάλειας

Το περιφερειακό ιατρείο Νέας Φιγαλείας εξυπηρετεί τις ιατρικές ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και συμβάλλει αποφασιστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν υπάρχει κάποια χρέωση ή εισιτήριο. Πηγή φωτογραφικού υλικού: Ιστοσελίδα: Ζούρτσα Blog - https://zourtsa.blogspot.com/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Νέα Φιγαλεία

Τηλέφωνο

(+30)2625041216

Διαδίκτυο

...