• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Αρχαιολογικός χώρος

Βυζαντινό Κάστρο Δραγαμέστου

Το βυζαντινό κάστρο του μεσαιωνικού Δραγαμέστου βρίσκεται σε ένα ύψωμα βόρεια της σημερινής κωμόπολης του Αστακού. Σήμερα διασώζονται τμήματα των αμυντικών οχυρώσεων και της κεντρικής πύλης που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του κάστρου. Οι ανασκαφικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον εσωτερικό χώρο του βυζαντινού κάστρου ανέδειξαν τα θεμέλια αρκετών κτιρίων και τα ερείπια τριών ναών. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Πηγή προέλευσης φωτογραφικού υλικού: Ιστοσελίδα: http://astakos-photos.blogspot.com/ - Βασίλειος Ζαγκότας, Εκπαιδευτικός, Δρ. Παν/μίου Ιωαννίνων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Δραγαμέστο,Αστακός

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...