• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Αρχαιολογικός χώρος

Αρχαία Κόροντα

Τα ερείπια της αρχαίας πόλης Κόροντα βρίσκονται στην τοποθεσία “Kάστρο” ή “Ψηλορράχη”, ανατολικά του χωριού Χρυσοβίτσα. Οι ανασκαφικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο σημείο έχουν αναδείξει σημαντικά ευρήματα της αρχαίας πόλης, όπως τμήματα των αμυντικών οχυρώσεων, ναούς, τάφους, καθώς και δύο επιγραφές που χρονολογούνται στο 216 και 207 π.Χ. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Πηγή προέλευσης φωτογραφικού υλικού: Ιστοσελίδα: https://xrysobitsa.wordpress.com - κ. Σάββας Αλέξανδρος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Χρυσοβίτσα

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...