• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Υπηρεσία

Επιμελητήριο Αχαϊας

Ιστορικό ίδρυσης και λειτουργίας

Το Επιμελητήριο Αχαΐας είναι από τα πρώτα Επιμελητήρια που ιδρύθηκαν στην χώρα. 

Συγκεκριμένα, ιδρύθηκε στις 22 Μαΐου 1836 με διάταγμα του Όθωνα. 

Σήμερα, το Επιμελητήριο Αχαΐας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.2081/1992 και ν.3419/2005, προέρχεται δε από την συγχώνευση του 

πρώην Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Π.Δ. 153/1988. 

Τα μέλη του Επιμελητηρίου είναι οι έμποροι, βιομήχανοι, βιοτέχνες και λοιποί επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του (πρώην) νομού, 

νυν περιφερειακή ενότητα Αχαΐας.Είναι Ν.Π.Δ.Δ. που προσφέρει συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες προς το Κράτος και ασκεί αποκεντρωμένες διοικητικές υπηρεσίες 

που προσδιορίζονται από την πολιτεία. Επίσης ασκεί γνωμοδοτικό έργο δια της συμμετοχής εκπροσώπων του σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια. 

Μελετά τα προβλήματα που απασχολούν την οικονομία της περιοχής δρώντας πάντα μέσα στο πλαίσιο των γενικών συμφερόντων του Κράτους με απώτερο σκοπό 

την ανάπτυξη και υποβοήθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

image
image
image

ΝΕΑ


image

Το Επιλητήριο Αχαϊας έλαβε μέρος στο Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 11:30π.μ.  

για Administrators, στα πλαίσια του Έργου «Ψηφιακό Σύστημα Πολυεπίπεδης Ανάδειξης της Ιστορίας 

και του Πολιτιστικού Αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 


12/10/2021 09:20:38


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Μιχαλακοπούλου 58, 26221 - ΠΑΤΡΑ

Τηλέφωνο

2610-277779,277679,2

Διαδίκτυο

ea@e-a.gr