• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Αρχαιολογικός χώρος

Αρχαία Λιμναία

Η Λιμναία εντοπίζεται στη θέση της Αμφιλοχίας, στο σημείο του λόφου που υψώνεται πάνω από την κωμόπολη. Πρόκειται για αρχαία Ακαρνανική πόλη, ερείπια της οποίας διασώζονται μέχρι σήμερα. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αστικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Ωράριο επισκεψιμότητας: Ελεύθερη πρόσβαση. Πηγή προέλευσης φωτογραφικού υλικού: Βικιπαίδεια.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Αμφιλοχία

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...