• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Αρχαιολογικός χώρος

Κάστρο Γούμερου

Το Κάστρο Γούμερου βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του ομώνυμου χωριού του Νομού Ηλείας. Πρόκειται για υπολείμματα μεσαιωνικού κάστρου, πιθανότατα φράγκικου, τα οποία υπάρχουν σε χαμηλό ύψωμα της ορεινής Ηλείας. Σύμφωνα με ερευνητικές περιγραφές, το κάστρο είχε συνολική επιφάνεια περίπου 200 τετραγωνικά μέτρα και ήταν στενόμακρο με μήκος 600 μέτρα και πλάτος που κυμαινόταν από 8 έως 10 μέτρα στην νοτιανατολική πλευρά, μέχρι 50 μέτρα στα βορειοανατολικά. Ύστερα από ανασκαφικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο σημείο, έχουν βρεθεί ίχνη πύργου στην ανατολική πλευρά, καθώς επίσης και ίχνη κτισμάτων και δεξαμενών εντός της οχύρωσης. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Πηγή προέλευσης φωτογραφικού υλικού: Ιστοσελίδα: Γούμερο Ηλείας - www.goumero.gr - Καρβουνιάρης Νίκος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Γούμερο

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...