• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Αρχαιολογικός χώρος

Ποντικόκαστρο, Κατάκολο

Το Ποντικόκαστρο βρίσκεται στο Κατάκολο Ηλείας, στην κορυφή του λόφου Ιχθύος. Κτίστηκε από τους Φράγκους τον 13ο αιώνα και φέρει τις ονομασίες Μπελ Βεντέρε, Μπο Βουάρ και κάστρο του Κατακόλου. Τον 14ο αιώνα κατακτήθηκε από τους Βυζαντινούς, ενώ το 1470 πέρασε στα χέρια των Οθωμανών. Πλέον, είναι ερειπωμένο και δυσπρόσιτο, λόγω της πυκνής βλάστησης, ενώ το μοναδικό στοιχείο που έχει διασωθεί είναι ο πέτρινος πύργος στη βορειοδυτική πλευρά του κάστρου και κάποια υπολείμματα της οχύρωσης. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Πηγή προέλευσης φωτογραφικού υλικού: Κόμβος Οδυσσέας, τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΥΠΟΑ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Κατάκολο

Τηλέφωνο

(+30)2624022529

Διαδίκτυο

efahle@culture.gr