• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Υπηρεσία

Ε.Λ.Τ.Α. Καράτουλα

Τα ΕΛΤΑ του Καράτουλα παρέχουν υπηρεσίες ως προς την ταχυδρομική αγορά και διευκολύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής διεκπεραιώνοντας τις ανάγκες τους. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Ωράριο επισκεψιμότητας: ΔΕ-ΠΑ:08:00-15:00.

Πηγή φωτογραφιών: Ιστοσελίδα Facebook: "Καράτουλα Ηλείας" - (https://www.facebook.com/groups/422840908660963/)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Καράτουλας

Τηλέφωνο

(+30)2621061216

Διαδίκτυο

...