• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Μουσείο

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης

Το Μουσείο εγκαινιάστηκε το 2001 και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του πρώτου Πλατανιώτη ήρωα του Αλβανικού Έπους, Υπολοχαγού Μιχάλη Τσίπουρα. Στο Μουσείο Εθνικής Αντιστάσεως, θα βρείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό και συλλογή σχετικών βιβλίων και εγγράφων από την περίοδο 1940-1945. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο τον χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Πηγή προέλευσης φωτογραφικού υλικού: Προσωπικό αρχείο κ. Δεδόπουλου Νικόλαου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Πλάτανος

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...