• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Μουσείο

Λαογραφικό Μουσείο Βομβοκούς

Τον Ιανουάριο του 2014, εγκαινιάστηκε και λειτουργεί Λαογραφικό Μουσείο στο χωριό Βομβοκού. Το λαογραφικό μουσείο, στεγάζεται στο παλιό, αλλά ανακαινισμένο Δημοτικό Σχολείο του χωριού, σε ένα πανέμορφο τοπίο, σε υψόμετρο 594 μέτρων και συγκεντρώνει λαϊκά εκθέματα παντός είδους, μέσα από τα οποία ξετυλίγεται η ζωή των ανθρώπων αυτού του χωριού. Στο μουσείο, μπορείτε να δείτε συλλογές αντικειμένων μιας άλλης εποχής, τα οποία εξυπηρετούσαν βασικές βιοτικές ανάγκες των ανθρώπων και χρησιμοποιούνταν στα πλαίσια της κοινωνικής και πνευματικής τους ζωής. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο τον χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Πηγή προέλευσης φωτογραφικού υλικού: Εξωραϊστικός Σύλλογος Βομβοκούς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Βομβοκού

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...