• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Αρχαιολογικός χώρος

Φράγκικο Κάστρο Πουρναρόκαστρου

Το φράγκικο κάστρο εντοπίζεται στα βόρεια του οικισμού Πουρναρόκαστρο. Πρόκειται για τετράγωνο φράγκικο πύργο, πιθανώς κατάλοιπο κάστρου, ο οποίος περιστοιχίζεται από λιθοσωρούς και ίχνη τείχους, που καταδεικνύουν πως ενδεχομένως πρόκειται για οχυρωματικό περίβολο. Πιθανολογείται πως χτίστηκε τον 14ο αιώνα και την περίοδο της Επανάστασης του 1821 αναφέρεται ως Πριναρόκαστρο. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Πουρναρόκαστρο

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...