• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Υπηρεσία

Κτήρια ΑΤΕΙ Πατρών

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας είχε ως έδρα την πόλη των Πατρών. Οι ονομασίες του κατά την πάροδο του χρόνου έχουν αλλάξει αρκετές φορές. Όταν ξεκίνησε να λειτουργεί το 1970, η ονομασία του ήταν Κ.Α.Τ.Ε.Ε., στη συνέχεια άλλαξε σε Κ.Α.Τ.Ε., έπειτα σε Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών και, τέλος, σε Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Καταργήθηκε το 2019 και τα τμήματά του απορροφήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντοπίζονται στο προάστιο Κουκούλι της πόλης. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αστικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Ωράριο επισκεψιμότητας: ΔΕ-ΠΑ: 8:00 - 21:00.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Μ. Αλεξάνδρού 219 & Θεοτοκοπούλου, Κουκούλι Πατρών

Τηλέφωνο

(+30) 2610325101

Διαδίκτυο

...