• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Υπηρεσία

Καραμανδάνειο - Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Καραμανδάνειο» αποτελεί δωρεά του μεγάλου σταφιδέμπορου Ιωάννη Καραμανδάνη στη μνήμη του γιου του. Η ίδρυσή του πραγματοποιήθηκε το 1937 όπου ξεκίνησαν οι οικοδομικές εργασίες στην οικία του Ιωάννη Καραμανδάνη για να στεγαστεί το Ίδρυμα Μπέμπη Ι. Καραμανδάνη, «Νοσοκομείο Παίδων» (παλαιά ονομασία νοσοκομείου) στην οδό Κορύλλων 2, στην περιοχή του Κάστρου. Η μεταφορά του στο ανακαινισμένο, και πολύ μεγαλύτερο, κτίριο του Πρεβαντορίου Πατρών, στην περιοχή Διάκου, έγινε το 1988. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αστικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Ωράριο επισκεψιμότητας: Όλο το 24ωρο. https://m.facebook.com/profile.php?id=334429063347067&__tn__=C-R

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Ερυθρού Σταύρου 40, Πάτρα

Τηλέφωνο

(+30) 2613612100 (+3

Διαδίκτυο

info@karamandaneio.gov.gr