• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Αρχαιολογικός χώρος

Αρχαίο Θύρρειο

Το αρχαίο Θύρρειο εντοπίζεται στη μεσαιωνική θέση Άγιος Βασίλειος, λίγα μέτρα έξω από το σημερινό χωριό Θύριο του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της αρχαίας Ακαρνανίας, ενώ η περίμετρος των τειχών της πλησίαζε τα 10 χιλιόμετρα. Εσωτερικά της οχύρωσης υπάρχουν θεμέλια σπιτιών και άλλων οικοδομημάτων, ενός ναού και της αγοράς, ενώ εξωτερικά βρέθηκαν κατάλοιπα του αρχαίου νεκροταφείου. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Ωράριο επισκεψιμότητας: Υπαίθριοι χώροι. Ανοικτοί συνεχώς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Θύρρειο

Τηλέφωνο

(+30)2643071209 & (+

Διαδίκτυο

efaait@culture.gr