• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Μουσείο

Αρχαιολογικό Μουσείο Θύρρειου

Το αρχαιολογικό Μουσείο Θυρρείου βρίσκεται στη βορειοανατολική είσοδο του χωριού. Οικοδομήθηκε το 1961 και περιέχει διάφορα εκθέματα, όπως ηλιακό ωρολόγιο, γλυπτά έργα, αγγεία, μεταλλικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης, νομίσματα, επιτύμβιες στήλες, τεμάχια ψηφιδωτού, έργα μικροτεχνίας και επιτύμβιες επιγραφές. Τα εκθέματα προέρχονται από την περιοχή του αρχαίου Θυρρείου, αλλά και από διάφορα μέρη της Ακαρνανίας. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Ωράριο επισκεψιμότητας: ΤΕΤ-ΔΕΥ: 08:00-15:00. Πηγή προέλευσης φωτογραφικού υλικού: Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας: (https://www.kekomekada.org/)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Θύρρειο

Τηλέφωνο

(+30)2643071209 & (+

Διαδίκτυο

efaait@culture.gr