• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Αρχαιολογικός χώρος

Τείχη Αρχαίας Στράτου

Τα τείχη της Αρχαίας Στράτου περιέβαλλαν την πόλη, προστατεύοντας τέσσερις λόφους και τρεις κοιλάδες. Επρόκειτο για οχυρώσεις συνολικής έκτασης 7,4 χιλιομέτρων που χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα π.Χ. , ενώ υπήρχε κι ένα εσωτερικό διατείχισμα, μήκους 850 μέτρων, το οποίο χώριζε την πόλη σε δύο μέρη, για την ενίσχυση της ασφάλειάς της. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Ωράριο επισκεψιμότητας: Χειμερινό: 8:30 -15:30, Θερινό: 8:30-15:30, ΤΡ: ΚΛΕΙΣΤΑ. Πηγή προέλευσης φωτογραφικού υλικού: Βικιπαίδεια.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Στράτος

Τηλέφωνο

(+30)2631055654

Διαδίκτυο

efaait@culture.gr