• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Υπηρεσία

Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας

Το Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας βρίσκεται στην περιοχή Αμπάρια της κωμόπολης του Παναιτωλίου, που απέχει λίγα μόλις χιλιόμετρα από το Αγρίνιο. Δημιουργήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life-φύση ’99 δράσεις για την προστασία των Ασβεστούχων Βάλτων της λίμνης Τριχωνίδας και στη συνέχεια το κτίριο παραχωρήθηκε στην Εταιρεία Προστασίας Τριχωνίδας. Το Κέντρο διαθέτει αίθουσα προβολής ενημερωτικού ψηφιακού υλικού, εκθεσιακό χώρο και εργαστήριο ανάλυσης ποιότητας νερού από την λίμνη Τριχωνίδα. Η λειτουργία του είναι αρκετά σημαντική, καθώς έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αστικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Ωράριο επισκεψιμότητας: ΔΕ-ΠΑ: 09:00-15:00. Πηγή προέλευσης φωτογραφικού υλικού: Προσωπικό αρχείο κ.Γιαννακόπουλου Ιωάννη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Θέση Αμπάρια, Παναιτώλιο

Τηλέφωνο

(+30)2641051203

Διαδίκτυο

...