• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Υπηρεσία

Νοσοκομείο Αγρινίου

Το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου εξυπηρετεί τις ιατρικές ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αστικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Ωράριο επισκεψιμότητας: Όλο το 24ωρο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, Αγρίνιο

Τηλέφωνο

(+30)2641361566

Διαδίκτυο

...