• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Πλατεία

Πλατεία Ελευθερίας

Η πλατεία Ελευθερίας βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Μαργιώνη, στην πόλη του Αγρινίου. Πρόκειται για μία μικρή όμορφη πλατεία τριγωνικού σχήματος, η οποία αποτελείται από περιποιημένα παρτέρια με φυτά και ψηλά δέντρα. Στο μέσο της πλατείας στέκει επιβλητικά η προτομή του φιλοσόφου Πλάτωνα, η οποία αποτελεί έργο του μεγάλου γλύπτη Τάκη Παρλαβάνζα. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αστικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Πανεπηστιμίου και Μαργιώνη, Αγρίνιο

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...