• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Υπηρεσία

ΕΛΤΑ Γαβαλού

Τα ΕΛΤΑ Γαβαλούς παρέχουν υπηρεσίες ως προς την ταχυδρομική αγορά και διευκολύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής διεκπεραιώνοντας τις ανάγκες τους. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Ωράριο επισκεψιμότητας: ΔΕ-ΠΑ: 07:00-15:00. Πηγή προέλευσης φωτογραφικού υλικού: Προσωπικό αρχείο κ. Αλεξανδρή Δημήτρη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Γαβαλού

Τηλέφωνο

(+30)2635041290

Διαδίκτυο

...