• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Αρχαιολογικός χώρος

Αρχαιολογικός χώρος του Λιθοβουνίου

Ο αρχαιολογικός χώρος του Λιθοβουνίου βρίσκεται στη νότια πλευρά του χωριού Άκρες Αιτωλοακαρνανίας. Πρόκειται για τα ερείπια αρχαίας ακρόπολης, που εντοπίζονται στον λόφο του Προφήτη Ηλία και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ έχουν βρεθεί ίχνη κιβωτιόσχημων τάφων του 5ου-3ου αιώνα π.Χ., μεταξύ των οποίων έχει διασωθεί κι ένας μυκηναϊκός. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Ωράριο επισκεψιμότητας: Ελεύθερη πρόσβαση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Άκρες

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...