• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Μουσείο

Μουσείο Ιστορίας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

Το Μουσείο Ιστορίας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας βρίσκεται στο κέντρο του χωριού Αγγελόκαστρο. Δημιουργήθηκε και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλοακαρνανίας, ενώ στεγάζεται στο παλιό Δημοτικό σχολείο, το οποίο κτίστηκε το 1930 και αναδιαμορφώθηκε για να φιλοξενήσει τα εκπαιδευτικά εκθέματα. Μέσα στον χώρο του μουσείου υπάρχει έκθεση με θέμα το σχολείο και παρουιάζεται το εκπαιδευτικό ιστορικό υλικό, οι συνθήκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα μέσα διδασκαλίας, η οργάνωση, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους διεξαγόταν το μάθημα στο παρελθόν. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Ωράριο επισκεψιμότητας: Κατόπιν συνεννοήσης. Πηγή προέλευσης φωτογραφικού υλικού: Προσωπικό αρχείο κ.Γιαννακόπουλου Ιωάννη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Αγγελόκαστρο

Τηλέφωνο

(+30)2631050280

Διαδίκτυο

thtsilikas@sch.gr