• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Υπηρεσία

Κρατικός Αερολιμένας Αγρινίου

Ο Κρατικός Αερολιμένας Αγρινίου βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της πόλης και συγκεκριμένα στην περιοχή του Δοκιμίου. Πρόκειται για το αεροδρόμιο του Αγρινίου, το οποίο έχει έκταση περίπου 512 στρέμματα και η λειτουργία του βρίσκεται υπό αναστολή. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αστικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Πηγή προέλευσης φωτογραφικού υλικού: Προσωπικό αρχείο κ.Γιαννακόπουλου Ιωάννη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Δοκίμι,Αγρίνιο

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...