• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Μουσείο

Λαογραφικό Μουσείο Παραβόλας

Το Λαογραφικό Μουσείο Παραβόλας βρίσκεται στο χωριό Παραβόλα. Ιδρύθηκε από τον σύλλογο γυναικών του δήμου Παραβόλας «Η Τριχωνίδα», με πρωτοβουλία των μελών του. Διαθέτει μία μεγάλη συλλογή εκθεμάτων, τα οποία παρέχουν χρήσιμα στοιχεία για τον τρόπο ζωής και τις συνήθεις των κατοίκων της παλαιάς εποχής. Τα αντικείμενα της λαογραφίας προέρχονται κυρίως από δωρεές των μελών αλλά και φίλων του συλλόγου και καλύπτουν μία χρονική περίοδο 100 ετών, από την Επανάσταση του 1821. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Ωράριο επισκεψιμότητας: ΚΥΡ: 18:00-20:00. Πηγή προέλευσης φωτογραφικού υλικού: Προσωπικό αρχείο κ.Γιαννακόπουλου Ιωάννη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Παραβόλα

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...